عناوين مطالب سایت
blog.ir :: بلاگ

یا خیرالحاکمین

یا خیر الرازقین

یا خیر الوارثین

یا ولی الحسنات

یا غافر الْخَطِیئَاتِ

یا معطی المسئلات

یا قابل التوبات

یا سامع الصوات

یا عالم الخفیات

یا دافع البلیات

یا خیر الغافرین

یا خیر الفاتحین

یا خیر الناصرین

طاقت بیار طاقت بیار....

مزه ی غم

همینقدر خوش حال...

یا عاصم من استعصمه

یا راحم من استرحمه

یا غافر من استغفره

یا ناصر من استنصره

یا حافظ من استحفظه

یا مکرم من استکرمه

دیوونگی هامو ببخش من از تو هم عاشق ترم...

بار دیگر وبلاگی که دوست میداشتم

از دل همه را تکانده ام....الا... تو.

مری اند مکس

برای تویی که....لیس کمثله شی

خدا نشسته پشت چشمات...

ویل للمطففین

دعایم میکنید؟

نام فیلم هم باشد :این بار دیگر به هم میرسیم.

تعطیل است

تسلی بخش انتظار کسی که برنمیگردد را اصلا ننوشته بود....

جای خالی ات پر نمیشود

شب های روشن

ماه نو..

من پیام ناشناس و یه دوست نامه نویس میخوام خب: (

کم حوصله نباشید دیگه:|

منِ تو

محتاج یک نگاه مهربانتان

دنیای سنگی

آه

سیاه متمایل به قهوه ای سوخته

پاییز من عزیز غم انگیز برگریز

یک روز میرسم و تو را می چلانمت

من را به سخت جانی خود این گمان نبود

هارب الیک منک

زندگی

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0028 ثانیه